Me & My WiFe!!

Me & My WiFe!!

Friday, May 13, 2011

BIODATA IBLIS LAKNATULLAH

Nama                        :-    Iblis Laknatullah
Tempat Kelahiran        :-    Bermula dari keenganannya sujud kepada Nabi 
                                       Adam a.s.
Status Diri                  :-    Fasik kelas pertama
Agama                       :-    Kufur
Tempat Tinggal
Di Dunia                    :-    Hati-hati mereka yang lalai
Tempat Tinggal
Di Akhirat                   :-    Neraka jahanam
Kawasan                    :-    Setiap tempat yang didalamnya tiada usaha untuk 
                                       mengingati Allah
Arah Perjalanan           :-    Tiada haluan dan bengkang bengkok
Isteri di Dunia             :-    Setiap wanita yang tidak menutup aurat, mentaati 
                                       Allah, Rasul dan suaminya.
Kaum Kerabat             :-    Semua golongan yang menentang dan memusuhi   
                                       Allah
Modal Pusingan           :-    Angan-angan kosong
Tempat Pertemuan       :-    Pasar-pasar
Musuh Ketat                :-    Setiap orang Islam yang beriman dan bertakwa
Motto Kerja                 :-    "Hipokrasi asas akhlak"
Kesukaannya               :-    Melalaikan orang dari mengingati Allah, menggoda dan menyesatkannya
Cita-Cita                     :-    Supaya semua makluk dimuka bumi ini menjadi kafir
Kelemahannya             :-    Bila orang membaca istighfar
Lambang                     :-    Sebarang tatu
Pejabat Operasi            :-   Tandas, bilik air, tempat bernajis dan kotor serta 
                                        tempat-tempat maksiat
Rakan Kongsi               :-    Golongan munafik serta syaitan-syaitan dari 
                                        kalangan jin dan manusia
Sumber Pendapatan      :-    Segala harta yang diperoleh dengan jalan haram 
                                        dan riba
Jenis Perkhidmatan       :-    Menggalakkan manisia mengerjakan kemungkaran 
                                        dan kederhakaan terhadap Allah
Tempoh Perkhidmatan   :-    Sehingga hari kiamat
Matlamat Perjalanan      :-    Membawa setiap makhluk keneraka Jahanam
Teman Sejawat             :-    Orang yang suka mendiamkan dirinya dari 
                                         menyatakan kebenaran
"Ganjaran Berkomu-
nikasi Dengan               :-    Orang yang suka mengumpat, mencaci, memaki       
                                        hamun, menghasut, pendengki dan pedendam
Makanan Kegemaran      :-    Daging orang mati dan segala najis dan kotoran
Yang Ditakuti                :-    Orang mukmin yang bertakwa, beriman dan beramal
Yang Dibenci                 :-    Orang yang sentiasa berzikir dan mengingati Allah
Alat Perangkap              :-    Wanita cantik, model, pelacur, pragawati dan 
                                         sebagainya
Saat Ajal                      :-    Bila tiba waktu yang ditentukan Allah di hari 
                                         kiamat kelak
Tugas Yang Paling
Disukai                        :-    Homosex dan Lesbian
Janji-Janji                    :-    Janji kosong, angan-angan dan tipu daya
Yang Membuatnya
Menangis                     :-    Bila orang sujud kepada Allah

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...